कानूनी प्रक्रिया गाइड

सवारी साधन को नामसारी प्रक्रिया

नागरिक
2018-02-02
image

एक व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको सवारी साधन अरु कुनै व्यक्ति र संस्थाको नाममा दिन यातायात व्यवस्था बिभागमा गएर सवारी नामसारी गर्नुपर्छ | सवारी नामसारी गर्न सजिलो र सबै कागजात मिलेको खण्डमा थोरै समय मात्र लाग्छ | सवारी नामसारी गर्नु परेमा यो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ | ​

यसमा तपाईको मत